ชานิสา คอสเมติกส์ คลินิก

เปิดให้บริการดูแล ปรึกษาศัลยกรรมความงาม ศัลยกรรมตา ศัลยกรรมจมูก ปรับรูปหน้า V-Shape ศัลยกรรมปรับรูปร่าง เสริมหน้าอก ฉีดไขมัน ดูดไขมัน โบท็อก filler ร้อยไหม แก้ไขซิลิโคนเหลว และแก้ไขเคสที่มีปัญหาจากที่อื่นทุกประเภท โดย พล.ต.ต.นพ. อนันต์ สุวรรณเทวะคุปต์

 

ทำไมต้อง ชานิสา คอสเมติกส์ คลินิก 

 1. แพทย์วุฒิบัตรศัยกรรมตกแต่งจากแพทยสภาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 28 ปี 

 2. รักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 3. แพทย์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมีจรรยาบรรณ ให้คำแนะนำตามความจริง และให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 4. ควบคุมดูแลคุณภาพการรักษาโดยแพทย์เพียงท่านเดียว ไม่มีปัญหาในการพบแพทย์ที่ไม่ใช่คนเดิมเวลากลับมารักษาซ้ำ

 5. คลินิกอบอุ่น เป็นกันเอง ดูแลคนไข้เหมือนเพื่อนสนิท, ญาติ, พี่น้อง 

 6. ห้องผ่าตัด มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย และปลอดเชื้อ ตามหลักการทางวิชาการของห้องผ่าตัดระดับโรงพยาบาล

 

Dr Anun Suwantawakup., MD
พล.ต.ต. นพ.อนันต์ สุวรรณเทวะคุปต์

- Board Certified, Thai Board of Plastic and Reconstructive Surgery
- วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่งแพทยสภา
- หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมตกแต่งความงามและแก้ไขความพิการ

ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.ตำรวจ

- แพทยศาสตร์บัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล) ปี2528
- ศัลยกรรมตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2535-2535

Education and clinical attachment
• Certificate of Hand Surgery, 1992
• AO/ASIF Maxillofacial Course, 1992
• Certificate of the 1st Asian-Pacific Craniofacial workshop, 1994
• Certificate of the 7th Asian Congress of Plastic Surgery, 1994
• Certificate of the 1st Asian Pacific Congress of the International
Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, 1997
• Certificate of the 1st Regional Education Program of the Asian Pacific
Federation of Society for Surgery of the Hand, 1998
• Certificate of 2nd Meeting of wound Healing Society.
“Stem cell in wound Healing and tissue Engineering, 2001
• Certificate of the 9th congress, Asian-Pacific Association for Laser Medicine + Surgery and the 13th
Congress, International YAG Laser Society, 2002
• Certificate of the 8th International Congress of oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery, 2002
• Certificate of Non-Invasive facial Rejuvenation with special thread and Advanced in Botox, 2004
• Certificate of Post-Congress workshop of Live Surgery on Aesthetic Surgery, the 9th International
Congress of oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery, 2004
• Certificate of the 9th International Congress of oriental Society of Aesthetic plastic Surgery, 2004
• Workshop on sex Reassignment Surgery and Live Surgery on Aesthetic Surgery, 2004
• Certificate of stem cell + tissue Engineering in wound Healing + Burn injuries, 2005
• Certificate of the 13th Asian Congress of Plastic Surgery, 2006
• Diploma of live Surgery Course on Gluteus Implants, 2007
• Certificate of International Master course of Aging skin, IMCAS ASIA, 2007
• Certificate of 2nd Annual Meeting of the THAI cleft lip and Palate and Craniofacial Association, 2009
• Certificate of the 2nd International Minimal Invasive Plastic Surgery, 2010

 

คนไข้สามารถตรวจเช็คความชำนาญของแพทย์เฉพาะทางได้ที่ http://www.surgery.or.th/sur_list.php

และ https://www.tmc.or.th/check_md/

Visitors: 564,702