การศัลยกรรมจมูก

 การผ่าตัดศัลยกรรมจมูก ในทางการแพทย์สามารถทำได้ทั้งเพื่อสาเหตุ ทางด้านสุขภาพ หรือทางด้านความงาม โดยการศัลยกรรมจมูกนี้หมายรวมถึงทุกกระบวนการ ตั้งแต่การปรับแต่งขนาด รูปทรงของจมูกสองข้างสมมาตรกัน การศัลยกรรมจมูกเพื่อเหตุผลทางด้านสุขภาพ เช่น ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุอย่างอุบัติเหตุทางรถยนต์จนทำให้จมูกเสียรูปร่างไป การปรับแต่งกระดูกอ่อนที่กั้นโพรงจมูกให้ตรงในผู้ป่วยรายที่มีอาการคดเบี้ยว หรือปรับตำแหน่งโพรงจมูก เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาในการหายใจ หายใจได้สะดวกขึ้นเป็นต้น การศัลยกรรมจมูกในด้านความงาม ถือว่าเป็นการผ่าตัดอันดับหนึ่งในประเทศไทย เป็นการตกแต่งโครงสร้างของจมูก ให้มีรูปร่างที่สวยงามสูงขึ้นและรับกับใบหน้า ซึ่งขนาดของจมูกที่เหมาะสมกับใบหน้ามีผลทำให้ใบหน้ามีเค้าโครงที่โดดเด่นขึ้นและยังเป็นส่วนทำให้ส่วนอื่นๆ ของใบหน้า มีความรู้สึกที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไป ดั้งนั้น ก่อนที่จะตัดสินใจเสริมจมูก ควรศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับศัลยกรรมจมูกให้เข้าใจพร้อมกับปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งเกี่ยวกับแนวทางในการเสริมจมูกว่าแบบใดที่เหมาะกับคุณและดูเป็นธรรมชาติ 
  • 1.png
   หลักการประเมินรูปทรงจมูก เพื่อให้ได้รูปทรงสวยงามรับกับขนาดของใบหน้า ดังต่อไปนี้ 1.การประเมินขนาดความ...
  • 12.jpg
   การลดขนาดจมูกด้วยการผ่าตัดสามารถแบ่งได้ 2 วิธี วิธีที่ 1 (การแก้ไขจมูกงุ้ม)การลดกระดูกจมูกส่วนสันท...
  • 10.jpg
   1. การเสริมจมูกด้วยซิลิโคน ซิลิโคนเป็นวัสดุทางการแพทย์ ปรับแต่งรูปทรงขึ้นมาเพื่อใช้ในการเสริมจมูก เป...
  • 2.png
   การแก้ไขรูปทรงจมูกแบน จมูกแบนคือผู้ที่ไม่มีสันจมูก หรือจมูกแบน ทำให้จมูกดูสั้น ใบหน้าส่วนบนไม่มีมิติ...
Visitors: 563,469