ศัลยกรรมตา

    • การศัลยกรรมตาสองชั้น ดวงตาเป็นส่วนกลางของใบหน้าเป็นส่วนที่สื่อสารกับบุคคลรอบข้างโดยไม่ต้องใช้เสียง ดังคำที่ว่าดวงตาเป็นสื่อของหัวใจเมื่อมองใบหน้าของบุคคลหนึ่งส่วนที่เราจะมองอันดับแ...
    • การผ่าตัดตกแต่งถุงใต้ตา ปัญหาถุงใต้ตาเกิดจากการที่ไขมันที่อยู่ในเบ้าตาด้านล่างปูดยื่นออกมาทำให้บริเวณหนังตาล่างดูมีลักษณะเป็นถุงซึ่งเป็นลักษณะที่ไม่สวยงาม ส่วนใหญ่มักจะพบเมื่อมีอาย...
    • 73.jpg
      การแก้ไขหนังตาตกแต่กำเนิด(Congenital ptosis) ภาวะหนังตาตกตั้งแต่กำเกิด มีลักษณะตาปรือๆ คล้ายคนง่วงนอน อาการเป็นตลอดเวลา มักจะพบข้างเดียว แต่อาจจะพบสองข้างได้ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติ...
Visitors: 566,214