แก้ไขหนังตาตกแต่กำเนิด

การแก้ไขหนังตาตกแต่กำเนิด (Congenital ptosis)

ภาวะหนังตาตกตั้งแต่กำเกิด มีลักษณะตาปรือๆ คล้ายคนง่วงนอน อาการเป็นตลอดเวลา มักจะพบข้างเดียว แต่อาจจะพบสองข้างได้ ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อที่ใช้ยกหนังตา ซึ่งเปิดได้ไม่เต็มที่ อาจเกิดจากสาเหตุหลายอย่าง เช่น ความพิการแต่กำเนิดหรือเป็นภายหลังจากอุบัติเหตุ กล้ามเนื้อหรือเส้นประสาทผิดปกติ ภาวะหนังตาพิการแต่กำเนิดได้บ่อยที่สุด

การผ่าตัดแก้ไขมี 2 วิธี

1.  กรณีเป็นน้อยหรือปานกลาง แพทย์จะทำการผ่าตัดคล้่ายๆทำตาสองชั้น คือ ผ่าตัดเย็บกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเปิดตาให้สั้นลง ทำให้ตาข้างที่ตก ลืมได้ดีขึ้น (Levator Plication)
2. กรณีเป็นมาก แพทย์จะทำโดยเอากล้ามเนื้อที่บริเวณหน้าผากมาใช้แทน โดยซ่อนแผลให้อยู่ที่ส่วนบนของคิ้วการช่วยเปิดตา (Frontalis Sling)
 
ขั้นตอนการผ่าตัด
1. แพทย์จะทำการวัดความรุนแรงของหนังตาตก และการตรวจการทำงานของที่ใช้ยกหนังตาเพื่อเลือกกล้ามเนื้อวิธีการผ่าตัดว่าจะใช้วิธีการเย็บกล้ามเนื้อ  หรือการใช้กล้ามเนื้อหน้าผากมาดึงหนังตา 
2.   ฉีดยาชาที่เปลือกตา
3.   ทำการเย็บยกกล้ามเนื้อตา
4.   เย็บปิดแผล
 
การดูแลหลังผ่าตัด 
1.ช่วงแรกอาจจะดูบวมกว่าการทำตาสองชั้น (เพราะการผ่าตัดทำชั้นลึกกว่า) ลดอาการบวมโดยนอนยกศีรษะสูง ประคบเย็นที่ตาทั้ง 2 ข้าง วันละ 4 ครั้ง ประมาณ 5 - 7  วัน 
2.ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ต้องป้ายยาทุกครั้งก่อนนอน เพราะในช่วงแรกยังหลับตาไม่สนิท และถ้ามีตาดำ ซึ่งถ้าไม่ป้ายยา มันจะค่อยๆแห้งและเกิดแผลตาดำได้ 
3.รับประทานยาตามแพทย์สั่งจนหมด ถ้าเกิดการแพ้ยา  เช่น  คัน มีผื่นแดง  คลื่นไส้ - อาเจียน  แน่นหน้าอกให้หยุดรับประทานทันที  และรีบมาพบแพทย์
4.หลังทำผ่าตัด 5-7 วัน ให้มาตัดไหม
5.หลังจากตัดไหมแล้วตาจะยังมีอาการบวมอยู่ประมาณ 2  อาทิตย์ถึง  1 เดือน  จากนั้นประมาณ  3 เดือน  แผลจะหายเป็นปกติ  และดูเป็นธรรมชาติ
6.ในกรณีที่แผลเขียวช้ำสามารถประคบอุ่นได้หลังทำผ่าตัดแล้ว 2 สัปดาห์โดยประคบวันละประมาณ  2 - 3 ครั้ง  ประมาณ  3 - 5 วัน
7.หากมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับแผล เช่น ตาแดงมาก เคืองตา แผลแยก ให้มาพบแพทย์ทันที
8.สามารถสวมคอนแทคเลนส์ได้ภายใน 7 - 14 วัน 
9.งดสุราหรือบุหรี่ 2 อาทิตย์ หลังผ่าตัด
 
 
    • การศัลยกรรมตาสองชั้น ดวงตาเป็นส่วนกลางของใบหน้าเป็นส่วนที่สื่อสารกับบุคคลรอบข้างโดยไม่ต้องใช้เสียง ด...
    • การผ่าตัดตกแต่งถุงใต้ตา ปัญหาถุงใต้ตาเกิดจากการที่ไขมันที่อยู่ในเบ้าตาด้านล่างปูดยื่นออกมาทำให้บริเว...
Visitors: 561,463