ศัลยกรรมตกแต่งใบหูจากการระเบิด

การศัลยกรรมติ่งหู จัดเป็นการทำศัลยกรรมเพื่อซ่อมแซมส่วนติ่งหูที่เสียหายให้กลับเข้าสู่สภาพเดิม หรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด โดยสาเหตุที่ทำให้ติ่งหูเสียหายจนต้องเข้ารับ

การศัลยกรรมนั้น มักมาจาก..

 1.ติ่งหูฉีกขาด ซึ่งมักเกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุ 
 2.ติ่งหูยานเพราะต่างหูรั้ง 
 3.ติ่งหูถูกขยายผิดรูป เช่น การระเบิดหู 
 

เทคนิคและวิธีการผ่าตัด

การศัลยกรรมติ่งหูส่วนใหญ่อาศัยการใช้ยาชาเฉพาะจุด (local anesthesia) และมักใช้เวลาราว 1 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

 1. ติ่งหูฉีกขาดออกจากกันโดยสมบูรณ์ สามารถแบ่งการผ่าตัดเป็น 2 วิธี
วิธีที่1 เอาหนังส่วนอื่นมาหุ้มติด เช่น จากขาหนีบ ท้องแขน ไปเย็บต่อ (Skin Flap) พยายามใกล้เคียงกับหูอีกข้างหนึ่ง ข้อควรระวังคือ ถ้าแพทย์ทำไม่ได้ดีผิวหนังที่มาแปะอาจจะตายได้
 
วิธีที่2 การเย็บติ่งหูส่วนที่ฉีกขาดทั้งสองเข้าด้วยกัน โดยเย็บทั้งเนื้อเยื่อชั้นใน และผิวหนังชั้นนอกเข้าด้วยกัน ทำให้ติ่งหูสามารถต่อติดกันได้อีกครั้ง ซึ่งแพทย์จะได้เมื่อแผลฉีกขาดที่เกิดขึ้นหายดีแล้วเท่านั้น
 
2. ติ่งหูมีอาการฉีกขาด แต่ไม่ขาดแยกออกจากกัน แพทย์สามารถทำการตกแต่งและเย็บเนื้อเยื่อชั้นใน และผิวหนังชั้นนอกเข้าด้วยกันได้ทันที 
 
3. ติ่งหูที่ถูกต่างหูรั้งจนหย่อนยาน หรือติ่งหูที่ยืดขยายจากการระเบิดหู แพทย์จะทำการตัดติ่งหูส่วนที่ยืดยานเกินรูปออกมา แล้วทำการเย็บตกแต่งให้ได้รูปสวยอีกครั้ง
 
การดูแลหลังการผ่าตัด
 
ผู้ป่วยจะได้รับยากินบรรเทาปวด และยาทาเพื่อลดอาการอักเสบ และป้องกันการติดเชื้อของบาดแผล และแพทย์จะนัดตัดไหมประมาณ 5-7 วัน 

 

 

    • Picture103.png
      การแก้ไขหูกางใบหูปกติของคนเราจะแนบไปทางด้านหลังชิดกับหนังศีรษะ ทำมุมกันประมาณ 25-35 องศา ขอบนอกใบหูพับไปด้านหลังเล็กน้อย ห่างจากหนังศีรษะประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร หูกาง เป็นความผิดปกต...
Visitors: 566,214