แก้ไขตกแต่งเลเบีย

 ตกแต่งแคมเล็ก (LABIA) 

 แคมเล็กเป็นเนื้อเยื่อบริเวณปากช่องคลอด ซึ่งแต่ละคนมีขนาดแตกต่างกันไปในแต่ละคน บางคนมีขนาดปกติ บางคนมีขนาดใหญ่มากจนโผล่พ้นแคมใหญ่หรือแคมนอกออกมา เมื่อแคมเล็กยื่นออกมา มากกว่าปกติ นอกจากจะทำให้ไม่สวยแล้ว ยังจะทำเกิดการอักเสบได้ง่ายจากการหมักหมม โดยเฉพาะในช่วงที่มีประจำเดือนและมีอาการเจ็บปวดได้หากมีการดึงรั้งขณะมีเพศสัมพันธ์

 สาเหตุที่ทำให้แคมเล็กมีลักษณะที่ผิดปกติ 

1. ส่วนใหญ่ลักษณะแคมเล็กมีความผิดปกติที่เป็นมาแต่กำเนิด และเมื่ออายุมากขึ้นเนื้อเยือบริเวณนี้จะขยายตัวมากขึ้น และมากจนยื่นออกมาผิดปกติ 
2. ช่วงที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมาก ๆ หรือในภาวะตั้งครรภ์ จะมีการสะสมของไขมันมากขึ้น ซึ่งอาจมีผลทำให้แคมเล็กมีลักษณะโตผิดปกติได้  
3. เกิดจากภาวะที่มีการดึงรั้งบริเวณแคมเล็กบ่อย ๆ ทำให้ผิวหนังมีการยืดตัว แล้วหดกลับไม่เท่าเดิม 
4. อายุที่มากขึ้นมีการลดของไขมันใต้ผิวหนัง ทำให้เนื้อเยื่อบริเวณนี้เกิดการหย่อนยาน
 
  ขั้นตอนการตกแต่งแคมเล็ก 


 เป็นเพียงการผ่าตัดเล็กซึ่งไม่ต้องดมยา ใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 45 นาที 
1. แพทย์จะทำการ ฉีดยาชารอบๆบริเวณที่จะทำการตกแต่ง คุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวดในขณะผ่าตัด
2.แพทย์จะทำการผ่าตัดเฉพาะส่วนของแคมเล็กที่ยื่นเกินผิดปกติออกมาตกแต่งให้มีรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับขนาดปกติมากที่สุด
3.ไหมที่ใช้เย็บแผล ก็จะเป็นไหมละลาย ซึ่งจะมีผลดีคือ ไม่ต้องตัดไหมในภายหลัง เนื่องจากเส้นไหมจะละลายไปเอง
4. แผลผ่าตัดจะมีอาการบวมเพียงเล็กน้อยประมาณ 3-5 วัน หลังจากนั้นอาการ บวมจะค่อยๆลดลง และหายเป็นปกติใน 1-2 สัปดาห์ 
 
 การปฏิบัติตัวหลังการรักษา 
ควรใช้น้ำสะอาดทำความสะอาดบริเวณอวัยวะ เช้า - เย็นและหลังปัสสาวะ หรืออุจจาระทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้แผลเกิดการอักเสบ อาบน้ำ ฟอกสบู่ ทำความสะอาดเบาๆได้ตามปกติ รับประทานอาหารได้ตามปกติ แต่ควรงด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชั่วคราว ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 30 วัน พบแพทย์ตามที่แพทย์นัดตรวจทุกครั้ง
  • chanisa3-15.png
   กายวิภาคของใบหน้าโดยทั่วไปถ้าจะแบ่งอย่างคร่าวๆก็จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือส่วนบน ตั้งแต่ส่วนหน้าผากจนถึงค...
  • Picture134.png
   แผลเป็นเกิดจากกระบวนการรักษาแผลที่เกิดการฉีกขาดของเนื้อเยื่อ มีการสร้างเนื้อเยื่อซึ่งเป็นคอลลาเจน (c...
  • 19.jpg
   ลักษณะทั่วไปของลักยิ้มจะมีอยู่ 2 แบบ คือ 1) แบบจุด จะเป็นเพียงรอยบุ๋มลงไปเล็กๆ เท่านั้น 2) แบบขีด มั...
  • ริมฝีปากเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างบุคลิกได้ไม่แพ้องค์ประกอบอื่นบนใบหน้า สำคัญที่สุดของการศ...
Visitors: 566,212