คุณเบลล์

คุณเบลล์กับงานเลาะซิลิโคนเหลวที่หน้าผาก

หน้าผากมีลักษณะเป็นก้อนนูนแข็งๆตะปุ่มตะป่ำ และเกิดการอักเสบบ่อย

 

 

ลักษณะซิลิโคนเหลวที่เลาะได้จากหน้าผาก

 

 

หลังผ่าตัด 7 วัน

 

หลังผ่าตัด 14 วัน

 

หลังผ่าตัด 21 วัน

 

 

Visitors: 561,463