คุณนิวกับการเสริมจมูกและต่อปลายด้วยกระดูกหลังหู

คุณนิวกับการเสริมจมูก ตัดปีกและต่อปลายด้วยกระดูกหลังหู

 

ภาพก่อนผ่าตัดค่ะ

จากรูปจะเห็นว่าปลายจมูกสั้นและจมูกบานคุณหมอเลย เสริมแบบต่อปลายด้วยกระดูกหลังหูและตัดปีกร่วมกับการเสริมค่ะค่ะ

ช่วง 7 วันหลังพักฟื้นค่ะ

ภาพหลังผ่าตัดจมูก 30 วัน ค่ะ ถูกใจและดูเป็นธรรมชาติมากมายค่ะ

Visitors: 563,470