คุณ Via กับงานเลาะซิลิโคนเหลว

คุณ Via กับงานเลาะซิลิโคนเหลว

ภาพก่อนผ่าตัด

เคยฉีดซิลิโคนเหลวที่จมูก แล้วไหลลงมาที่บริเวณหัวตาด้านขวาค่ะ

  

บรรยากาศในห้องผ่าตัด

ซิลิโคนเหลวที่เลาะได้

 

ซิลิโคนเหลวที่เลาะได้

     

หลังตัดไหม 7 วัน แผลสวยมากค่ะ

Visitors: 561,465