คุณมะปรางกับการทำตาโตเกาหลี

คุณมะปรางกับการทำตาโตเกาหลี

ภาพก่อนผ่าตัด 

   

ตาเป็นสองชั้นอยู่แล้วแต่อยากได้ชั้นตาที่ดูใหญ่ขึ้นเหมือนสาวเกาหลีค่ะ

คุณหมอปรับชั้นตาให้ขนาด 9 มิลลิเมตรค่ะ

 

Visitors: 563,468