คุณเพ็ญพักตร์เลาะซิลิโคนเหลวใต้ตา

คุณเพ็ญพักตร์กับงานเลาะซิลิโคนเหลวใต้ตา

 

ก่อนเลาะซิลิโคนเหลวใต้ตาล่าง : ใต้ตาล่างมีลักษณะเป็นวันนูนแข็งไม่สวยงาม

  

ซิลิโคนเหลวใต้ตาที่เลาะได้

 

 

Visitors: 561,465