แก้ไขคางที่เคยเลาะจากที่อื่น:เบลล์

คนไข้อายุ 24 ปี เคยฉีดซิลิโคนเหลวที่คางประมาณ 4 ปี เคยไปผ่าตัดเลาะจากที่อื่นแล้วผิดรูป เบี้ยวเอียงมาทางขวา >>>2 เดือนมาพบแพทย์ที่ ชานิสา คอสเมติกส์ คลินิก แพทย์แนะนำเลาะซิลิโคนเหลวที่ยังคงเหลือออกพร้อมเสริมซิลิโคนแท่งในครั้งเดียวเพื่อป้องกันการผิดรูปของคาง

 

 

Visitors: 563,470