การแก้ไขจมูก

การแก้ไขจมูก

1. จมูกบาง

อาการแสดง

 • เนื้อปลายจมูกบางใส
 • เห็นรูปทรงปลายซิลิโคนชัดเจน
 • เนื้อปลายจมูกแดง
 • เริ่มมีน้ำเหลืองหรือเลือดไหลซึม

สาเหตุ

โดยหลักเกิดจากซิลิโคนเสริมที่ไม่สมดุลกับเนื้อเยื่อไม่ว่าจะเป็นโด่งมากเกินไปจมูกสั้นมากเคยแก้ไขหลายครั้งหรือเคยทะลุมาก่อนแล้ว

การแก้ไข:

ขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทำให้เนื้อเยื่อบาง จะต้องทำการแก้ไขให้ตรงตามสาเหตุ ส่วนใหญ่จะแก้ไขโครงสร้างจมูกร่วมด้วย ร่วมกับการใช้เนื้อเยื่อต่างๆของเราเอง เช่น กระดูกอ่อน, เนื้อเยื่อหนังแท้และไขมัน , เอ็นบางส่วนของตัวคนไข้เอง หรืออาจทำหลายเทคนิคร่วมกัน

อาการก่อนรักษา : ผิวหนังบริเวณปลายจมูกบาง ขาว เห็นแท่งซิลิโคนโป่งนูน

อาการก่อนรักษา : ผิวหนังบริเวณปลายจมูกบาง ขาว เห็นแท่งซิลิโคนโป่งนูน อักเสบ

อาการก่อนรักษา : ผิวหนังบริเวณปลายจมูกบาง ขาว เห็นแท่งซิลิโคนโป่งนูน อักเสบ


 2. โหนกจมูก Hump

สาเหตุ 

เป็นมาแต่กำเนิด

การแก้ไข 

สามารถทำได้ทั้ง Open และ Closed Rhinoplasty ตอกหรือเหลากระดูกจมูก และนำกระดูกอ่อนให้เรียบร้อยอาจพิจรณาร่วมกับการเสริมจมูกด้วยแท่งซิลิโคนด้วยก็ได้ เพื่อความสวยงาม

อาการก่อนรักษา : โหนกสันจมูกแต่กำเนิด


 

 

3. จมูกใหญ่ จมูกห้อย

การแก้ไข

อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆเช่นการฉีดสารแปลกปลอมซิลิโคนเหลวฟิลเลอร์การผ่าตัดหลายครั้งอาจทำให้เกิดผังผืดหนาตัวหรือเป็นมาแต่กำเนิดการแก้ไขทำได้โดยวิธีการผ่าตัดแบบเปิด (Open Rhinoplasty) พร้อมกับตัดเลาะเนื้อไขมันและ/หรือสารแปลกปลอมบริเวณปลายจมูกออกและเย็บหรือตัดรูปทรงของกระดูกอ่อนจมูกตามที่แพทย์พิจารณา

ตัวอย่าง จมูกห้อย

อาการก่อนรักษา : จมูกห้อยจากการฉีดสารแปลกปลอม

อาการก่อนรักษา : จมูกห้อยจากการฉีดสารแปลกปลอม และมีการผ่าตัดแก้ไขหลายครั้ง ทำให้เกิดพังผืด

อาการก่อนรักษา : จมูกห้อยจากการฉีดสารแปลกปลอม

ตัวอย่าง จมูกใหญ่

 

อาการก่อนรักษา : จมูกใหญ่จากการฉีดสารแปลกปลอมบริเวณจมูกและหน้าผาก

 อาการก่อนรักษา : จมูกใหญ่จากการฉีดสารแปลกปลอมบริเวณจมูกและหน้าผาก

อาการก่อนรักษา : จมูกใหญ่จากการฉีดสารแปลกปลอมบริเวณจมูกและมีการอักเสบ เคยผ่าตัดแก้ไขมาหลายครั้ง

 


 

4. จมูกเชิด จมูกหดรั้ง

อาการ

 • เห็นคล้ายจมูกหมู
 • เห็นรูจมูกชัด
 • จมูกดูสั้นปลายจมูกเชิดขึ้น

สาเหตุ

 • เป็นแต่กำเนิด
 • เกิดภายหลังจากการอักเสบติดเชื้อบริเวณจมูกไม่จะอักเสบจากสาเหตุอะไรก็ตาม
 • เกิดภายหลังการผ่าตัดจมูกมามากมายหลายครั้งหรือภายหลังการผ่าตัดที่มีภาวะแทรกซ้อน
 • การใส่หรือเสริมซิลิโคนจมูกที่ไม่เหมาะสมกับโครงสร้างจมูก
 • ภายหลังอบุติเหตุบริเวณจมูก

อาการก่อนรักษา : จมูกใหญ่จากการฉีดฟิลเลอร์บริเวณจมูกและผ่าตัดแก้ไขหลายครั้ง ทำให้จมูกหดรั้ง เนื้อเยื่อแข็ง ร่วมกับการใส่แท่งซิลิโคนไม่เหมาะสม

อาการก่อนรักษา : จมูดเชิด จากการผ่าตัดแก้ไขหลายครั้ง ทำให้เกิดเนื้อเยื่อพังผืด หดรั้ง ดึงปลายจมูกเชิดขึ้น

 อาการก่อนรักษา : จมูดเชิด จากการผ่าตัดแก้ไขหลายครั้ง ทำให้เกิดเนื้อเยื่อพังผืด หดรั้ง ดึงปลายจมูกเชิดขึ้น

 


 

5. จมูกทะลุ

การแก้ไขมี 2 วิธี

1. รักษาบาดแผลที่ทะลุ เอาแท่งซิลิโคนที่เสริมเก่าออก และพักเนื้อเยื่อรอให้เนื้อเยื่อฟื้นฟูกลับสู่สภาพใกล้เคียงปกติ ซึ่งอาจต้องใช้เวลามากกว่า 3 เดือนขึ้นไป ขึ้นอยู่กับสภาพเนื้อเยื่อแต่ละราย 

2. ในบางรายที่รอยทะลุไม่ได้อยู่บริเวณปลายจมูก อาจแก้ไขได้ โดยวิธี Open Rhinoplasty เพื่อแก้ไขสาเหตุของการทะลุ, รอยบุ๋มจากการทะลุหรือใกล้ทะลุ โดยหลักการเดียวกับการแก้ไขปลายจมูกบาง

 

อาการก่อนรักษา : จมูกทะลุเกิดจากการผ่าตัดแก้ไขหลายครั้ง ใส่แท่งซิลิโคนที่ไม่เหมาะสม และมีการอักเสบเรื้อรัง

อาการก่อนรักษา : จมูกทะลุ เกิดจากการอักเสบติดเชื้อ

อาการก่อนรักษา : จมูกทะลุ เกิดจากการฉีดสารแปลกปลอม แล้วไปเสริมจมูกโดยไม่ได้เอาสารแปลกปลอมออกก่อน ทำให้เกิดการอักเสบ

อาการก่อนรักษา : จมูกทะลุ เกิดจากการฉีดสารแปลกปลอม แล้วไปเสริมจมูกโดยไม่ได้เอาสารแปลกปลอมออกก่อน ทำให้เกิดการอักเสบ

Visitors: 489,220