แก้ไขซิลิโคนเหลวบริเวณแก้ม

การแก้ไขซิลิโคนเหลว "บริเวณแก้ม"

การแก้ไขซิลิโคนเหลวบริเวณแก้มมี 2 วิธี

1. การผ่าตัดก้อนซิลิโคนเหลวออก

    แพทย์จะแนะนำทำในรายที่มีก้อนชัดเจน หรือบริเวณเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบเรื้อรังแล้ว (เป็นหนัก) 

2. การดูดสารซิลิโคนเหลวออก

    ทำในรายที่ก้อนสารแปลกปลอมยังไม่จับตัวแข็งมาก และส่วนใหญ่ผิวหนังบริเวณแก้มยังดูปกติอยู่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง

4 จุดการดูดสารแปลกปลอมบริเวณแก้ม

ตัวอย่าง การแก้ซิลิโคนเหลวบริเวณแก้ม

คลิก! ชมคลิปผ่าตัดการแก้ไขซิลิโคนเหลวบริเวณแก้ม      

                    

คลิก! อัลบั้มผลงานผ่าตัดการแก้ไขซิลิโคนเหลวบริเวณแก้ม

 

 

Visitors: 523,362