แก้ไขซิลิโคนเหลวบริเวณคาง

การผ่าตัดเลาะซิลิโคนเหลวบริเวณคางออกมี 2 วิธี

1. การผ่าตัดเอาสารแปลกปลอมออกเพียงอย่างเดียว

เหมาะกับกรณีที่มีการอักเสบติดเชื้อ จะพิจารณาเอาสารแปลกปลอมออกก่อนและทำการรักาาการติดเชื้อให้หายดีก่อน จึงจะมาพิจารณาเสริมหรือแก้ไขรูปทรงอีกครั้งในภายหลัง

2. การผ่าตัดเอาสารแปลกปลอมออกพร้อมกับแก้ไขรูปทรงคาง

การผ่าตัดเอาสารแปลกปลอมออกพร้อมกับเสริมแผ่นซิลิโคนไปในคราวเดียวกัน เพื่อประคองทรงคางไม่ให้ยุบบุ๋มหรือเป็นคางตัด หลังเอาสารแปลกปลอมออก พร้อมกับตัดหนังและเนื้อเยื่อที่หน่อยคล้อยออกไปในคราวเดียวกัน 

คลิก! คลิปผ่าตัดแก้ไขซิลิโคนเหลวบริเวณคาง

 

คลิก!รีวิวอัลบั้มแก้ไขซิลิโคนเหลวบริเวณคาง

 

 

 

 

Visitors: 523,362