แก้ไขซิลิโคนเหลวบริเวณก้น-สะโพก

 ภาวะแทรกซ้อนการซิลิโคนเหลว

  • ปวดบวมแดงอักเสบ
  • ผิวหนังผิดรูปหย่อนคล้อยไม่เรียบดูเป็นริ้ว
  • การเกิดก้อนคล้ายเนื้องอกแข็งๆโป่งนูน
  • ผิวหนังอักเสบเปลี่ยนสีเช่นสีเหลืองสีแดงหรือถ้าเป็นมากผิวหนังจะออกสีม่วง 
  • การเคลื่อนไหลตัวของสารซิลิโคนเหลวไปสู่เนื้อเยื่อข้างเคียงได้ทำให้เนื้อเยื่อข้างเคียงมีความผิดปกติผิดรูปเสมือนได้ไปฉีดสารซิลิโคนเหลวบริเวณนั้นมาด้วย
  • ในบางรายอาจมีอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากเป็นปฏิกิริยาต่อต้านของร่างกายกับสิ่งแปลกปลอม

 การแก้ไขสารซิลิโคนเหลวบริเวณก้นและสะโพก

1. การให้ยาประคับประคองอาการอย่างเดียว

2. การผ่าตัดเอาสารแปลกปลอมซิลิโคนเหลวออก

ซึ่งการเอาออกทำได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เพื่อป้องกันการลุกลามของสารแปลกปลอมซึ่งอาจเป็นมากขึ้นในอนาคต การทำลายเนื้อเยื่อและผิวหนัง การอักเสบ การไหลของสารซิลิโคนเหลว ซึ่งผลลัพธ์ของการรักษาในกลุ่มนี้มีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสภาพของเนื้อเยื่อผิวหนังคนไข้ ระยะเวลาในการเป็นมาของอาการ และชนิดของสารแปลกปลอม

          2.1 การแก้ไขโดยการดูดสารแปลกปลอมออก หลักการเหมือนการดูดไขมัน แต่ดูดได้เฉพาะในรายที่การจับตัวของสารซิลิโคนเหลวกับเนื้อเยื่อ                    ยังไม่เป็นก้อนไตมากนัก

         2.2 การแก้ไขโดยการผ่าตัดเอาสารแปลกปลอมออก ผ่าตัดเอาก้อนที่จับตัวของสารซิลิโคนเหลวออก ซึ่งทำได้บางส่วนเท่านั้น และอาจมี                     แนวแผลเป็นที่เกิดจากการผ่าตัดเลาะได้

หมายเหตุ : ผลของการผ่าตัดชนิดของการแก้ไข ต้องขึ้นกับแพทย์และคนไข้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการรักษาและยอมรับผลของการผ่าตัดก่อนตัดสินใจทำการผ่าตัด

คลิก! อัลบั้มรีวิว แก้ไขซิลิโคนเหลวก้น สะโพก

คลิก!คลิปผ่าตัดแก้ไข ซิลิโคนเหลวก้น สะโพก

 

Visitors: 561,463