แก้ไขซิลิโคนเหลวบริเวณหน้าอก

การแก้ไขสารซิลิโคนเหลวบริเวณหน้าอกมีหลากหลายวิธี

1. การให้ยาประคับประคองอาการอย่างเดียว

2. การผ่าตัดเลาะสารแปลกปลอมออกเฉพาะที่หรือเลาะออกทั้งบริเวณเต้านม

3. การผ่าตัดเลาะสารแปลกปลอมออก พร้อมเสริมถุงเต้านมเทียมในคราวเดียวกัน

4. หรือหากเป็นอันตรายรายแรงมาก อาจต้องพิจารณาตัดเต้านมทิ้ง

หมายเหตุ : ผลการรักษาขึ้นกับอาการรุนแรงของโรคที่เป็น เนื้อเยื่อ และการกระจัดกระจายของสารแปลกปลอม ซึ่งขึ้นอับปต่ละอาการที่คนไข้มาพบแพทย์

คลิก!อัลบั้มรีวิว แก้ไขซิลิโคนเหลวหน้าอก 

 

 

Visitors: 523,362