แก้ไขซิลิโคนเหลว, ฟิลเลอร์, สารแปลกปลอม, สารไบโอ อย่างไรช่วยบอกที

สารแปลกปลอม เป็นสารสงเคราะห์ที่ไม่สามารถสลายตัว และไม่ได้รับการอนุมัติจากอย. อย่างไรก็ตาม มีการนำมาฉีดเนื่องจากมีราคาถูกและสามารถเติมเต็มใบหน้าและรูปร่างให้ได้สัดส่วนสวยงามในทันที และนอกจากนี้ยังมีสารอีกหลายชนิดที่ไม่สลายตัวและนำมาฉีด เช่น พาราฟิน ไบโอพลาสติก ไขมันเทียม ฟิวเลอร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ภายหลังการฉีดมักก่อให้เกิดผลเสียด้านลบมากมาย อาทิ คลำพบก้อนเนื้อ เป็นผื่นแดง เหมือนมีเส้นเลือดฝอยจำนวนมาก ผิวขรุขระ ผิดรูป เกิดเป็นแผลอักเสบเรื้อรังเป็นๆ หายๆ จากข้อมูลทางสถิติของ ชานิสาคอสเมติกส์คลินิก พบว่ามีคนไข้จำนวนมาก เข้ามาปรึกษาและรับการรักษาเกี่ยวกับนำสารแปลกปลอมดังกล่าวออก ดังนั้นทางคลินิกขอสรุปวิธีการรักษาดังนี้

Liquid silicone is a synthetic substance that does not wear off naturally (unlike botox and filler, which are standard substances- FDA approved). Furthermore, it is not FDA-approved. However, due to its low price and instant result, many unqualified practitioners use it as a dermal filler without considering its negative side-effects. The after-result of these types of foreign substance injection often causes many negative effects such as lump, red rash, wavy skin, deformity, and infection according to the statistics that are recorded by our clinic. Apart from liquid silicone, there are other unqualified substances that do not wear off and have similar negative effects such as paraffin, bio-plastics, artificial fat, and non-standard filler.

การบรรเทา/ Alleviation

1. การฉีดสลาย  คนไข้มักเข้าใจผิดว่าฉีดสารตัวนี้แล้วทำให้ซิลิโคนเหลวสลายไป แต่แท้จริงแล้วสารกลุ่มนี้ยังไม่มียาสลาย เป็นเพียงเพื่อทุเลาอาการระยะหนึ่งเท่านั้น โดยตัวยาจะเข้าไปย่อยสลายเนื้อเยื่อปกติของเราร่วมกับพังผืดบริเวณที่ฉีดสารแปลกปลอมทำให้การแข็งตัวนิ่มลง ซึ่งแพทย์อาจใช้ฉีดก่อนหรือหลังหลังผ่าตัดขึ้นอยู่ดุลพินิจแพทย์ ซึ่งข้อระวังในการฉีดยาสลายต้องใช้ผู้ชำชาญฉีดเนื่องจากมีผลทำให้ผิวหนังขรุขระเป็นคลื่น ผิวหนังบาง เป็นสิวง่าย และตัวผิวหนังมีเส้นเลือดฝอยมากขึ้น โดยปกติถ้าไม่มีการหดรัดตัวของเนื้อเยื่อหรือแข็งตัวมากเกินไปก็ไม่แนะนำให้ฉีด

Dissolution injection Patients often misunderstand that dissolution injection would help dissolve the liquid silicon. However, the dissolution injection just merely relieves the symptoms. Usually, the dissolution injection will be injected before or after the surgery of liquid silicone removal depends on the surgeon’s discretion. This type of injection requires a specialized surgeon to perform because it can cause tough skin, wavy skin, sensitive skin, and thinned skin if injected incorrectly.

2. การรับประทานยา  นับเป็นการรักษาแบบประคับประคอง เหมาะสำหรับคนไข้ที่ยังไม่พร้อมสำหรับการผ่าตัด หรือเป็นคนไข้ที่แพทย์ตรวจร่างกายแล้วเห็นว่ายังไม่สามารถผ่าตัดได้ในช่วงนั้น โดยส่วนใหญ่คนไข้มักมาด้วยเกิดการอักเสบรุนแรง เกิดการแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่นๆ ไม่เฉพาะเจาะจงเป็นส่วนๆ หากผ่าตัดอาจเป็นการกระตุ้นการอักเสบมากขึ้น ซึ่งกลุ่มยาที่แพทย์สั่งจะเป็น Antibiotic, Anti-inflammation, ลดปวด ไม่แนะนำให้คนไข้ซื้อยารับประทานเองเนื่องอาจทำให้เกิดการดื้อยาและยากต่อการรักษาขั้นต่อไป

Capsules/pills are just another way of alleviating the symptoms. It is a suitable solution for patients who are not ready for surgery at that time. In most cases, this option is for patients who develop severe inflammation and generalized spread, and the surgical procedure may trigger inflammation even more.  The group of drugs prescribed by doctors is Antibiotic, Anti-inflammation, Pain Relieving. Patients are not recommended to buy self-medication as it may cause drug resistance and difficult to further treatment.

 

การรักษา / Treatment

1. การฉีดสลาย สำหรับฟิลเลอร์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานอย.เท่านั้น

Dissolution injection for fillers that are valid in accordance with FDA standards only

2. การเจาะดูด  นับว่าเป็นการผ่าตัดอีกวิธีหนึ่ง ที่เอาสารแปลกปลอมออกจากร่างกายโดยเทคนิคเหมือนกับการดูดไขมัน แต่การเจาะหรือดูดบริเวณใบหน้านั้นต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพราะมีความเสี่ยงระดับหนึ่งเกี่ยวกับเส้นประสาทใบหน้าได้ เช่น ภาวะปากเบี้ยว ยักคิ้วไม่ขึ้น ซึ่งคนไข้ต้องเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงเหล่านี้ได้ แพทย์ถึงจะทำการผ่าตัดให้ โดยปกติการเอาสารเหล่านี้ออกได้มากหรือน้อยเพียงใด แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ชัดเจน เพียงบอกได้คราวๆ เท่านั้น ขึ้นอยู่กับสภาพของเนื้อเยื่อบริเวณนั้นว่าแข็งตัวมากน้อยเพียงใด

Suction is another way of removal-surgery, which removes foreign substances from the body by techniques similar to liposuction. The suction in the face area needs to be performed by a specialized surgeon because there is a certain risk of facial nerve damage such as mouth movement deformity. Furthermore, a certain amount of substance that can be removed cannot be assessed determinedly by the surgeon as it depends on patients’ tissue condition. The surgeon can only estimate the removal amount.  The patients need to understand and accept these risks before the surgery.

3. การขูดหรือผ่าตัดเลาะ เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถเอาสารแปลกปลอมออกจากร่างกายได้ คนไข้ทั่วไปยังเข้าใจผิด ใช้คำว่าขูด โดยปกติสารเหล่านี้เมื่อแข็งตัวแล้วไม่สามารถขูดได้ ซึ่งต้องทำโดยการผ่าตัดเลาะสารแปลกปลอมออก ตำแหน่งที่นิยมผ่าตัดเลาะออกทำได้ตั้งแต่หน้าผาก เปลือกตาบน เปลือกตาล่าง จมูก ริมฝีปาก และคาง หรือพื้นที่อื่นๆ ซึ่งแพทย์ต้องตรวจดูก่อน ซึ่งขนาดของแผลผ่าตัดขึ้นอยู่กับขนาดของปัญหาในบริเวณนั้นๆ

Surgical removal is another way of removing the liquid silicon substance. The type of surgery is suitable for removal in these areas: forehead, upper eyelid, lower eyelid, nose, lip, chin, others (needs to be assessed by a specialized surgeon)

4. การเลาะพร้อมเสริมแท่งซิลิโคน  เป็นการผ่าตัดที่มีการพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งในเคสที่ฉีดสารแปลกปลอมมา สมัยก่อนเราผ่าตัดเลาะซิลิโคนออกแล้วต้องรอไประยะหนึ่ง ให้เนื้อเยื่อคืนสภาพ แล้วต้องมาเสริมหรือมาแก้ไขความผิดรูปต่างๆ ที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น จากการผ่าตัดเลาะเนื่องจากการเลาะก็คือการตัดเนื้อเยื่อปกติที่มีสารแปลกปลอมเจือปนอยู่ออกมา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการยุบตัวของเนื้อเยื่อและผิวบริเวณส่วนที่มีเลาะหรือดูดสารแปลกปลอมออก ทำให้ คนไข้ต้องมีการผ่าตัดหลายรอบและต้องทนความผิดรูปหรือดูไม่สวยงามไประยะหนึ่งปัจจุบันทางคลินิกได้ผ่าตัดเลาะสารและเสริมไปในขั้นตอนเดียว ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับคือ แท่งซิลิโคนจะเข้าไปหนุนโครงสร้างไม่ให้อวัยวะนั้นมีการยุบตัว ผิดรูป หลังการเลาะความสวยงามที่เกิดขึ้นเป็นเพียงผลที่ได้จากการเสริมหรือการใส่แผ่นซิลิโคนเพื่อประคองทรงหลังการเลาะ/ผ่าตัดเท่านั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาตรวจ คนไข้ก่อนว่าทำได้ระดับไหน ตำแหน่งที่นิยมเลาะพร้อมเสริม ได้แก่ หน้าผาก จมูก คาง หน้าอก ข้อจำกัดของการเลาะพร้อมเสริมคือบริเวณนั้นต้องไม่เกิดการอักเสบขึ้น หรือมีการติดเชื้อในขณะนั้น

Surgical removal along with silicone implant is a modern end-to-end solution. In the past, patients who have liquid silicon surgical removal need to rest after the surgery in order to restore the tissue condition before having the silicone implant to fix the deformity that may occur after the liquid silicone removal because of the deflated tissue in the area of removal.

At present, the clinic provides surgical removal along with a silicone implant. Nevertheless, the surgeon needs to examine the patients’ condition first in order to determine what level of achievement can be expected. The most popular areas for the augmentation include the forehead, nose, chin, and breast. 


แนวทางการแก้ไข
 
ทุกข้อที่กล่าวมาเป็นเพียงการลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น ลดกระจายไหลไปพื้นที่ใกล้เคียง ลดการผิดรูปของเนื้อเยื่อ โดย นพ.อนันต์ สุวรรณเทวะคุปต์ แพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง ชานิสาคอสเมติกส์คลินิก ได้กล่าวไว้ว่า การนำซิลิโคนเหลวออกจากร่างกายเป็น การรักษาทางศัลยกรรมที่แก้ไขความพิการหรือผิดรูปไม่ได้เป็นศัลยกรรมเพื่อเสริมสวย ซึ่งเป็นการรักษาโรคๆ หนึ่งที่คนไข้ทำเองโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือถูกชักจูง ไม่มีวันหายขาด แต่ก็สามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ ขอเพียงคนไข้เข้าใจการรักษาซึ่งต้องใช้เวลาและความอดทน ในระยะแรกหลังฉีดอาจแก้ไขได้ง่ายเนื่องจากซิลิโคนเหลวยังอยู่ในพื้นที่ที่จำกัด แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปเนื้อเยื่อถูกทำลายมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของผิวหนังบริเวณที่ฉีดมากขึ้น ซึ่งการรักษาทำได้ยาก ไม่สามารถผ่าตัดเอาซิลิโคนเหลวออกจากร่างกายได้หมด และ ไม่สามารถแก้ไขให้กลับเหมือนเดิมได้ 100 %  ดังนั้นจะให้แพทย์ผู้ผ่าตัดรับประกันเกี่ยวกับผลการรักษาคงเป็นไปได้ค่อนข้างยาก 

All of the above treatments are only just to reduce the risk factors such as the prevention of the flow of liquid silicon and the reduction of deformity. According to Dr. Anun Suwantawakup, “The removal of liquid silicone from the body is the surgical treatment that corrects disability or deformity. It is not cosmetic surgery. Surgical removal is a treatment to alleviate the patients’ condition from the illegal injection. The surgery is not a 100% cure for the patient but only ameliorates the condition. The patients must understand that this treatment takes time and patience.

คำถาม 1: ซิลิโคนเหลวอยู่ในร่างกายเราได้จริงหรือไม่ ? Is Liquid Silicon safe?

คำตอบ 1 : จากการเก็บสถิติของคนไข้ที่มารักษากับทาง ชานิสาคอสเมติกส์คลินิก พบว่า สารแปลกปลอมจำพวกซิลิโคนเหลวสามารถอยู่ในร่างกายเราได้ในบางคน โดยไม่มีปฏิกิริยา ซึ่งหมายถึงในผู้ที่ฉีดซิลิโคนเหลวไปแล้ว ไม่ใช่ว่าทุกรายที่ร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้าน มีคนไข้จำนวนน้อยที่ภายหลังการฉีดแล้วไม่มีอาการใดๆ ดังนั้นในคนกลุ่มนี้จึงอาจไม่จำเป็นต้องผ่าตัดรักษาเพื่อนำสารเติมเต็มนี้ออก ยกเว้นผู้ที่เกิดอาการต่อต้าน มีการอักเสบ หรือผิดรูปขึ้น

From the statistics record of patients treated by Chanisa Cosmetics Clinic, it shows that foreign substances such as liquid silicone can be in our body without reaction, which means in those who have already injected liquid silicone, not every person whose body will react to liquid silicon. There are a small number of patients who do not have any symptoms after the illegal substance injection. Therefore, in this group of people, surgical treatment may not be needed to remove this filler. On the other hand, those who have anti-inflammatory or deformed symptoms will need the treatment to attenuate the condition.

คำถาม : โอกาสการเกิดการอักเสบ ? What is the possibility of inflammation after the liquid silicone injection?

คำตอบ : โอกาสเกิดอักเสบขึ้นอยู่กับ ชนิด ปริมาณของสารที่ฉีด กับการตอบสนองของร่างกายของแต่ละคน ซึ่งแต่ละคนไม่เท่ากัน โดยส่วนใหญ่การอักเสบเกิดขึ้นหลังจากฉีดซิลิโคนเหลวไปแล้ว 3-5 ปี โดยจะเริ่มมีปฏิกิริยาต่อต้าน อักเสบ หรือผิดรูป #ดังนั้นทางที่ดี ก่อนตกเป็นเยื่อจากซิลิโคนเหลวหรือสารแปลอกปลอมต่างๆ คนไข้ควรปรึกษากับแพทย์โดยตรง สอบถามถึงข้อดีข้อเสียของสารที่ใช้ฉีด และในกรณีที่ได้ผลไม่เป็นที่พอใจ แพทย์สามารถแก้ไขให้ได้หรือไม่ หรือสถานที่ทำควรเป็นโรงพยาบาล หรือคลินิกที่มีมาตรฐาน มีการอนุมัติจากกองประกอบโรคศิลปะอย่างถูกต้องและตรวจสอบได้

คนไข้สามารถตรวจเช็คความชำนาญของแพทย์เฉพาะทางได้ที่ http://www.surgery.or.th/sur_list.php

และ https://www.tmc.or.th/check_md/

The timing of the inflammation depends on the type and amount of substance injected along with individual body reaction. Each person has a different body reaction. In most cases, it takes approximately 3-5 years for the symptom to show including inflammation and deformity.

Hence, before becoming the victim of these foreign substances, the patients should check the clinic/hospital/doctor for the authorization of the service. For plastic surgeon in Thailand can be check via these two websites: http://www.surgery.or.th/sur_list.php and https://www.tmc.or.th/check_md/

 

 

  • หน้าปกบทความ-2.jpg
   ภาวะแทรกซ้อนการซิลิโคนเหลว ปวดบวมแดงอักเสบ ผิวหนังผิดรูปหย่อนคล้อยไม่เรียบดูเป็นริ้ว การเกิดก้อนคล้ายเนื้องอกแข็งๆโป่งนูน ผิวหนังอักเสบเปลี่ยนสีเช่นสีเหลืองสีแดงหรือถ้าเป็นมากผิวห...
  • หน้าปกบทความ-2-.jpg
   ภาวะแทรกซ้อนการซิลิโคนเหลวบริเวณคาง ปวดบวมแดงอักเสบ ผิวหนังผิดรูปหย่อนคล้อยไม่เรียบดูเป็นริ้ว การเกิดก้อนคล้ายเนื้องอกแข็งๆโป่งนูน ผิวหนังอักเสบเปลี่ยนสีเช่นสีเหลืองสีแดงหรือถ้าเ...
  • WEBSITE-2 (1).jpg
   การผ่าตัดเลาะซิลิโคนเหลวบริเวณจมูกออกตามอาการ 1. การไหลของซิลิโคนเหลวไปบริเวณด้านข้าง การผ่าตัดเอาสารแปลกปลอมออก อาจร่วมกับการดูดสารแปลกปลอมที่บริเวณด้านข้างจมูกและหัวตาออกด้วย 2....
  • WEBSITE-22.jpg
   ภาวะแทรกซ้อนการซิลิโคนเหลว ปวดบวมแดงอักเสบ ผิวหนังผิดรูปหย่อนคล้อยไม่เรียบดูเป็นริ้ว การเกิดก้อนคล้ายเนื้องอกแข็งๆโป่งนูน ผิวหนังอักเสบเปลี่ยนสีเช่นสีเหลืองสีแดงหรือถ้าเป็นมากผิว...
  • WEBSITE-11 (1).jpg
   ภาวะแทรกซ้อนการซิลิโคนเหลว ปวดบวมแดงอักเสบ ผิวหนังผิดรูปหย่อนคล้อยไม่เรียบดูเป็นริ้ว การเกิดก้อนคล้ายเนื้องอกแข็งๆโป่งนูน ผิวหนังอักเสบเปลี่ยนสีเช่นสีเหลืองสีแดงหรือถ้าเป็นมากผิวห...
  • WEBSITE-11.jpg
   ภาวะแทรกซ้อนการซิลิโคนเหลว ปวดบวมแดงอักเสบ ผิวหนังผิดรูปหย่อนคล้อยไม่เรียบดูเป็นริ้ว การเกิดก้อนคล้ายเนื้องอกแข็งๆโป่งนูน ผิวหนังอักเสบเปลี่ยนสีเช่นสีเหลืองสีแดงหรือถ้าเป็นมากผิวห...
  • WEBSITE-11 (2).jpg
   แก้ไขซิลิโคนเหลวบริเวณปาก การแก้ไขการผ่าตัดเลาะสารแปลกปลอมออกตามบริเวณที่มีอาการและตกแต่งริมฝีปากหลังการเลาะ ริมฝีปากบน หลังเลาะสารแปลกปลอม ทำให้รูปทรงเป็นธรรมชาติ หรือมีรูปกระจ...
  • WEBSITE-1 (6).jpg
   การแก้ไขซิลิโคนเหลว"บริเวณแก้ม" การแก้ไขซิลิโคนเหลวบริเวณแก้มมี 2 วิธี 1. การผ่าตัดก้อนซิลิโคนเหลวออก แพทย์จะแนะนำทำในรายที่มีก้อนชัดเจน หรือบริเวณเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบเรื้อรั...
Visitors: 564,700