อันตราย!! การฉีดซิลิโคนเหลวส่วนต่างๆ

อันตราย!! การฉีดซิลิโคนเหลวส่วนต่างๆ

การฉีดซิลิโคนเหลวอาจทำให้ผิวหนังหรือเนื้อเยื่อบริเวณที่ฉีด มีสารซิลิโคนเหลวไหลมากองรวมกันได้ หรือกระจายไปยังบริเวณโดยรอบ อาจทำให้เกิดการหย่อนคล้อย เป็นก้อน เกิดพังผืด บวมผิดรูป การอักเสบ การติดเชื้อ หรือการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง ทำให้เกิดผลเสียต่อผิวหนังบริเวณนั้นๆในระยะยาว โดยการฉีดซิลิโคนเหลวที่ส่วนต่างๆ อาจทำให้เกิดผลเสียดังนี้…

การฉีดซิลิโคนคาง

ซิลิโคนเหลวที่คางอาจมีการผิดรูป การห้อยคล้อย ผิวหนังไม่เรียบ ยุบบุ๋ม โป่งนูน เป็นก้อน แข็งเป็นไต สีผิวหนังบริเวณนั้นผิดปกติ อาจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ม่วง ดำ หรือเหลืองผิดปกติ


 

การฉีดซิลิโคนเหลวจมูก

ซิลิโคนเหลวที่ฉีดอาจจะไหลออกมารวมกันด้านข้างของจมูก ทำให้จมูกดูบวมใหญ่และไม่มีสันจมูก อาจทำให้ผิวหนังบริเวณจมูกแข็งด้าน สีผิวผิดปกติ หรือเกิดการอักเสบได้

การฉีดซิลิโคนเหลวหน้าผาก

ซิลิโคนมักไหลตกลงมารวมกันบริเวณตาบน หรือทำให้หน้าผากใหญ่เป็นก้อนผิดรูป หรือมีการอักเสบเกิดขึ้นได้


การฉีดซิลิโคนเหลวขมับ

บริเวณขมับที่ฉีดซิลิโคนเหลวอาจมีการโป่งนูน เป็นก้อนผิดปกติหรือเกิดการอักเสบติดเชื้อ

การฉีดซิลิโคนเหลวปาก

อาจผิดรูป ห้อยย้อย ใหญ่ผิดปกติ คลำได้เป็นก้อน เบี้ยวเอียง อักเสบติดเชื้อเป็นหนอง

การฉีดซิลิโคนเหลวตาบน ตาล่าง

ตาบนอาจมีการโป่งนูนเป็นก้อนและดูหนามากกว่าปกติและอาจทำให้หนังตาตก

ตาล่างอาจมีการโป่งนูนคลำได้เป็นไต อักเสบติดเชื้อ มีสีผิวหนังที่ผิดปกติไป หรือมีผิวที่ไม่เรียบ เป็นคลื่น

การฉีดซิลิโคนโหนกแก้ม

ซิลิโคนเหลวจะไหลย้อยมาที่แก้มส่วนกลาง ร่องแก้ม หรือแก้มส่วนล่าง ทำให้แก้มห้อยเหมือนคนแก่

การฉีดซิลิโคนเหลวหน้าอก

ซิลิโคนเหลวมักเกิดเป็นก้อนแข็งๆ ตะปุ่มตะป่ำ หรือทำให้เต้านมอักเสบหรือผิวหนังบริเวณเต้านมถูกทำลาย

 

การฉีดซิลิโคนเหลวสะโพก

ซิลิโคนเหลวมักไหลมารวมกันที่ต้นขาหรือร่องก้นหรือกระจัดกระจายได้ทั่วไปบริเวณก้นและสะโพก ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ฉีดซิลิโคนเหลว ทำให้แข็งเป็นไต หรืออาจจับตัวเป็นก้อน ทำให้สะโพกผิดรูป ผิวหนังอาจถูกทำลายเสียหาย หรืออาจเกิดการอักเสบหรือติดเชื้อได้

 

การฉีดซิลิโคนเหลวอวัยวะเพศ

ทั้งเพศชายและหญิง เมื่อฉีดเข้าไปแล้วจะทำให้เกิดอาจทำให้เกิดการอักเสบ ติดเชื้อ หรือจับตัวแข็งเป็นก้อนผิดรูปร่างได้

Visitors: 561,460