บริการงานฉีด


  • 24.jpg
   PRP (Platelet-Rich Plasma)เป็นเทคนิคทางการแพทย์ใหม่ที่นำเลือดของคนไข้มาใช้แก้ปัญหาทางด้านผิวพรรณความงาม เทคนิคการรักษาแบบนี้ได้ถูกนำมาใช้ในทางทันตกรรม และการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก เพ...
  • 294.jpg
   การฉีดสารฉีดเติมเต็ม Fillerเป็นสารเติมเต็มซึ่งใช้เติมในส่วนที่ขาดหายไปหรือเสื่อมสลายไป และเป็นที่ยอมรับให้ใช้ในวงการแพทย์เพื่อเสริมความงาม เติมร่อง เติมรอยบุ๋ม ลดสภาวะที่เป็นร่องรอ...
  • 6.jpg
   การฉีดโบท็อกซ์ Botulinum toxin (Botox®) Botox® เป็นชื่อทางการค้าของสารชีวภาพชนิดหนึ่งคือ Botulinum toxin A โบทูลินัม ท็อกซิน เอ ที่มาจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1980 ...
  • การร้อยไหม เป็นทางเลือกใหม่ทางการแพทย์โดยไม่ต้องทำการผ่าตัด สิ่งที่นอกเหนือจากการผ่าตัดดึงหน้าตามปกติแล้ว การแก้ไขปัญหาผิวหนังหย่อนคล้อย ปัจจุบันมีทางเลือกใหม่โดยไม่ต้องเจ็บตัว และ...
  • 52.jpg
   ฉีดสลายไขมัน การฉีดลดไขมัน หรือที่เรียกกันว่า Mesotherapy เป็นวิธีการลดไขมันและลดเซลลูไลต์ เฉพาะที่ โดยไม่ใช้วิธีการผ่าตัด โดยการฉีดสาร หลักๆ คือ Phosphatidylcholine (สกัดจากถั่วเห...
Visitors: 566,214